GDPR

Děláme, co můžeme. Vaše osobní údaje a jejich pečlivá ochrana vždy byly naší prioritou, i vzhledem k povaze naší práce.

Pokud nám napíšete email, zpracováváme o vás email a jméno. Pokud nám zatelefonujete, obvykle si vaše telefonní číslo uložíme, i se jménem.

Pokud nám sdělíte nějaké citlivé informace, pamatujeme si je.

Je-li třeba tyto informace sdílet s pracovním týmem, používáme email (a spoléháme na to, že provozovatelé emailu nakládají s údaji zodpovědně).  Také používáme aplikaci WhatsApp, která byla vyhodnocena jako nejbezpečnější z komunikačních aplikací a která veškeré informace šifruje tak, aby byly chráněné.  Zprávy z jednotlivých úkonů, které pro vás děláme, ukládáme na Gdisku, přístup k nim mají pouze členové interního týmu. Při případném odchodu z týmu je přístup k údajům okamžitě zrušen.

Pokud nám nějaké informace přinesete ve fyzické podobě (rozsudky, zprávy atd.) uchováváme je v zamčené kartotéce v zamčené kanceláři. Do kartotéky má přístup pouze ředitelka organizace.

Celý náš tým absolvoval interní školení o nakládání s osobními údaji. Nic se tím pro nás nezměnilo, již jsme s osobními údaji nakládali bezpečně i před platností nové směrnice. Hodně jsme diskutovali o době, po kterou budeme údaje uchovávat. Z praktického hlediska jsme určili dobu, kdy děti, se kterými pracujeme, zletí.  Nedílnou součástí pracovní smlouvy je i dokument o mlčenlivosti, ke které se zaměstnankyně zavazují po celou dobu výkonu práce pro Area fausta a i po dobu, kdy s prací skončí. Tento dokument byl rozšířen o dodatek o nakládání s osobními údaji podle nové směrnice GDPR.

Podle nového nařízení máte právo vědět, jaké informace o vás zpracováváme. Zajímá-li vás to, napište nám email a objednejte se na schůzku, případně požádejte o zaslání informací emailem.

Máte také právo chtít po nás, abychom vaše údaje opravili. To chceme i my – s aktuálními údaji se pracuje o dost lépe.

Máte také právo chtít, abychom údaje o vás vymazali. I to můžeme udělat, ale potom není možné ve spolupráci dále pokračovat.

Zajímá-li vás cokoliv dalšího o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, napište nám, pokusíme se společně najít uspokojivou odpověď.