Poskytované služby

Area fausta je specializované pracoviště pro asistovaný styk rodičů s dětmi, poradenství a provázení v náročných rodinných situacích.

Služby poskytujeme jak ve všední dny dopoledne i odpoledne, tak o víkendech, dnech pracovního volna a státních svátcích. Vždy záleží na konkrétní dohodě s klienty a aktuální kapacitě konzultantů. 

Objednávejte se však ve všední dny Po-Pá: 9-18.  (viz kontakt)

Mimo osobních konzultací nabízíme také telefonické a skypové konzultace.

I na telefonickou konzultaci je třeba se objednat, ideálně emailem a je třeba ji předem uhradit platbou na účet. 

Poradenství

Rozvod manželství nebo rozchod partnerů je velmi náročná životní situace. 

Některá z našich konzultantek vám může pomoci tímto obdobím projít s podporou, rozejít se důstojně tak, aby bylo možné se i dále potkat, pozdravit, hovořit spolu o vašich dětech. 

Pomůžeme vám také se zorientovat v procesu rozvodu z hlediska jeho sociálně-právních aspektů.

Specializujeme se i na přípravu dohod o budoucí úpravě výchovy a výživy dětí, o formách komunikace a o dalších důležitých oblastech vašeho života. 

Našim klientům pomáháme vyjasnit si řadu otázek a témat, která s rozchodem souvisí. Například:

 • jak a kdy říct dětem, že se rozcházíme a jak jim pomoci se vyrovnat se vzniklou situací
 • co rozvod/rozchod obnáší po právní stránce
 • zda setrvávat v nefunkčním manželství/vztahu kvůli dětem
 • co lze udělat proto, aby všichni zúčastnění zvládli rozchod co nejlépe
 • jak zvládnout příchod nových partnerů
 • jak být “třetím (nevlastním) rodičem”

V rámci poradenství s námi můžete konzultovat i mnoho dalších témat. 

Cílem je zmapování situace a hledání vhodných prostředků k jejímu řešení. Společně probereme všechny aspekty vašeho příběhu a budeme se snažit pro vás najít to nejlepší. 

Spolupracujeme s řadou dalších odborníků jejichž služby Vám můžeme zprostředkovat.

Pracujeme s jednotlivci i páry.

K návštěvě není třeba doporučení.

Chcete-li, můžete vystupovat anonymně.

Konzultace je jsou hrazeny dle platného ceníku

Asistovaný styk rodičů s dětmi

V některých případech je třeba přítomnost další osoby u kontaktu dětí s rodičem, který je nemá ve své péči. Jedná se například o situace, kdy jeden z rodičů (příp. rodinných příslušníků) neměl s dítětem kontakt delší dobu, v případech, kdy probíhá soudní spor o výchovu a výživu dítěte, ev. trestní řízení, nebo v dalších případech, kdy asistovaný styk nařídí soud nebo doporučí orgán sociálně právní ochrany.

Asistované styky probíhají jednak na našem pracovišti, které je vybavené tak, aby vyhovovalo dětem i rodičům, ale je i možné realizovat asistovaný styk v terénu (park, ZOO, dětské divadélko, dětský koutek, hřiště, místo bydliště rodiče, návštěva u prarodičů….).

Z asistovaného styku se zhotovuje zpráva o průběhu, která je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Zprávy vyhotovujeme na základě domluvy (žádosti) s klientem, vždy pak do sedmi pracovních dnů od realizace služby. 

Úvodní konzultace k asistovanému předávání a stykům

Právě úvodní konzultace k AP/AS je podmínkou započetí spolupráce. 

Úvodní konzultace k AP/AS vede Mgr. Magdaléna Skřivánková, úvodní konzultace k AP/AS v angličtině vede Mgr. Jana Brůnová.

Na první setkání je tedy třeba se objednat. Vyjasníme si vaši zakázku, představy o tom, co si přejete a o tom, co skutečně poskytujeme. Domluvíme se též na frekvenci našich kontaktů a na způsobu úhrady (kdo z rodičů bude služby platit atd.)

Schůzku je možné si domluvit e-mailem nebo telefonicky (viz sekce Kontakt).

Někdy se stává, že vlastně není moc jasné, co by mohlo pomoci vaši situaci usnadnit. I k tomu slouží úvodní pohovor. Společně probereme všechny aspekty vašeho příběhu a budeme se snažit pro vás najít to nejlepší. Může se stát, že vás odkážeme na jiné odborníky či odbornice, spolupráci odložíme nebo nedoporučíme. 

Jak vypadá úvodní konzultace k AP/AS?

 • trvá 50 minut
 • probíhá v naší kanceláři
 • vyjasníme si vaše představy a informujeme vás o našich službách
 • předáme informace pro druhého rodiče. Druhého rodiče sami nekontaktujeme, ale jsme rádi, pokud se můžeme sejít i s ním individuálně. Dle našich zkušeností je poté spolupráce přínosnější.
 • někdy je důležité hovořit i s dětmi, zejména pokud jsou ve věku, kdy mají potřebu se k věci také vyjádřit. Tuto schůzku domlouváme poté s rodičem, který má děti ve své péči a při úvodní konzultaci je také domluveno, kdo službu uhradí.

Asistované předávání dítěte (dětí) ke styku s druhým rodičem

Předávání dítěte ke kontaktu s druhým rodičem může být náročné pro všechny zúčastněné. Přítomnost další osoby může dle našich zkušeností situaci zklidnit. Předávání je možné realizovat na našem pracovišti nebo v terénu (v místě bydliště rodiče, na místě předem domluveném rodiči). O průběhu předávání dítěte vyhotovujeme zprávu (do sedmi pracovních dnů od realizace služby).

Podle našich zkušeností je lepší, aby druhý rodič o monitorování předávání věděl předem. Při úvodní konzultaci předáváme informace pro druhého rodiče a je na klientovi, jakou formou a zdali mu je dodá.

Před začátkem monitorování předávání se náš konzultant/konzultantka vždy představí, předá druhému rodiči kontakt a nabídne mu, aby se objednal na úvodní schůzku.

Úvodní konzultace k asistovanému předávání a asistovaným stykům

Právě úvodní konzultace k AP/AS je podmínkou započetí spolupráce. 

Úvodní konzultace k AP/AS vede Mgr. Magdaléna Skřivánková, úvodní konzultace k AP/AS v angličtině vede Mgr. Jana Brůnová.

Na první setkání je tedy třeba se objednat. Vyjasníme si vaši zakázku, představy o tom, co si přejete a o tom, co skutečně poskytujeme. Domluvíme se též na frekvenci našich kontaktů a na způsobu úhrady (kdo z rodičů bude služby platit atd.)

Schůzku je možné si domluvit e-mailem nebo telefonicky (viz sekce Kontakt).

Jak vypadá úvodní konzultace k AP/AS?

 • trvá cca 50 minut
 • probíhá v naší kanceláři
 • vyjasníme si vaše představy a informujeme vás o našich službách
 • předáme informace pro druhého rodiče. Druhého rodiče sami nekontaktujeme, ale jsme rádi, pokud se můžeme sejít i s ním individuálně. Dle našich zkušeností je poté spolupráce přínosnější.
 • někdy je důležité hovořit i s dětmi, zejména pokud jsou ve věku, kdy mají potřebu se k věci také vyjádřit. Tuto schůzku domlouváme poté s rodičem, který má děti ve své péči a při úvodní konzultaci je také domluveno, kdo službu uhradí.