Pro odbornou veřejnost

Pokud je třeba přikročit k asistovanému styku nebo asistenci u předávání, obvykle se nejedná o jednoduchý případ. 

Z naší praxe jsme vybrali zásadní problémy, které obvykle komplikují cíl práce – kontakt dítěte s oběma rodiči. 

Pod následujícími odkazy najdete doporučené formulace do rozsudků a usnesení. 

Povinnost dostavit na se úvodní konzultaci

Bez vstupní konzultace není možné začít spolupráci. V případě asistovaného předávání je třeba hovořit alespoň s jedním rodičem, v případě asistovaného styku s oběma rodiči. Někdy se stává, že rodiče oddalují úvodní konzultaci a opakovaně ruší domluvené termíny a tím také oddalují realizaci asistovaného kontaktu.  V tomto případě jsou možné různé varianty.

Například:

Rodiče jsou povinni do sedmi dnů od doručení usnesení kontaktovat Area fausta telefonicky nebo emailem a domluvit si úvodní konzultaci tak, aby se tato realizovala do 14 dnů od prvního kontaktování. V mimořádných případech (překážka na straně pracoviště) se bude konzultace konat v nejbližším možném termínu ze strany pracoviště.

Je-li dítě, kterého se asistovaný styk týká, starší 4 let, je třeba umožnit krátkou konzultaci odborné pracovnice i s dítětem. V tomto případě je třeba uložit rodiči, který má dítě ve své péči, aby se dostavil i s dítětem a umožnil tuto konzultaci.

Plnění rozsudku či usnesení

V případě „nekonečných“ a opakovaných nemocí dítěte nebo problémů na straně rodičů a maření soudního rozhodnutí

Neuskuteční-li se asistovaný kontakt v řádném termínu z důvodu překážky na straně dítěte, matky (resp. toho, kdo má dítě předávat) nebo pracoviště, navrhne pracoviště do jednoho týdne od odpadnutí překážky rodičům alespoň tři náhradní termíny ve stejném rozsahu, jako byl nekonaný kontakt. Pokud se rodiče na náhradním termínu nedohodnou, je pracoviště oprávněno náhradní termín určit. Realizace náhradního termínu nemá vliv na realizaci termínů řádných.

Neuskuteční-li se kontakt z důvodu překážky na straně otce (resp. toho, kdo se má s dítětem stýkat), náhradní termín se neurčuje.

Úhrada asistovaného styku či asistovaného předávání

Pokud není zcela jasné, kdo bude úhradu za asistovaný styk nebo asistované předávání hradit:

Rodiče jsou povinni se podílet na úhradě služeb pracoviště Area fausta dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách www.areafausta.cz v hotovosti oproti příjmovému dokladu

  • každý jednou polovinou
  • rodič 1 dvěma třetinami a rodič 2 jednou třetinou
  • službu bude hradit rodič 1

Předchozí formulace jsme čerpali obvykle z usnesení a rozsudků různých soudů. Máte-li další tipy, jak zajistit vykonatelnost rozsudku nebo usnesení, kontaktujte nás mailem, rádi je zveřejníme.