Ceník

Poradenství700,-    (50 minut)
Úvodní konzultace k AP/AS v českém jazyce700,-    (50 minut)
Úvodní konzultace k AP/AS v anglickém jazyce1000,-  (50 minut)
AP ve všední den pondělí – pátek v Praze600,-Včetně zprávy
v rozsahu 1 A4
AP ve všední den pondělí–pátek mimo Prahu1200,- 
AP o víkendu a ve státní svátek v Praze800,-Včetně  zprávy
v rozsahu 1 A4
AP o víkendu a ve státní svátek mimo Prahu1600,-
AS ve všední den400,-    (60 minut)Zprávy se hradí zvlášť
AS o víkendu a ve státní svátek 500,-    (60 minut)Zprávy se hradí zvlášť
Zpráva z asistovaného styku350,- 1 stránka A4
Skype/telefonická konzultace700,-  (50 minut)nutné uhradit předem na účet

Při opakovaných konzultacích a sociální nouzi rodiče je možné domluvit slevu. 

Podrobnější vysvětlení ceníku: 

AP = asistované předávání

AS = asistovaný styk

Úvodní konzultace k AP/AS: 700,- Kč (50 minut)

Asistované předávání dítěte ke styku s druhým rodičem ve všední den: 600,- Kč včetně zprávy (cena platí pro dobu trvání max. 1 hodinu, délku zprávy max. 1A4, v případě časově náročnějšího předávání se cena navyšuje o 400,- Kč za každou započatou hodinu, a zpráva delší 1A4 se navyšuje o 350,- Kč á každá započatá 1A4).

V případě výjezdů mimo Prahu se platí paušální částka 1200,- Kč,  za započaté 2 hodiny, v případě delšího výjezdu se poté částka navyšuje o 400,- Kč za každou další započatou hodinu.

Asistované předávání dítěte ke styku s druhým rodičem o víkendu a ve státní svátek: 800,- Kč včetně zprávy (cena platí pro dobu trvání max. 1 hodinu, délku zprávy max. 1A4, v případě časově náročnějšího předávání se cena navyšuje o 400,- Kč za každou započatou hodinu, a zpráva delší 1A4 se navyšuje o 350,- Kč á každá započatá 1A4).

V případě výjezdů mimo Prahu se platí paušální částka 1600,- Kč,  za započaté 2 hodiny, v případě delšího výjezdu se poté částka navyšuje o 400,- Kč za každou další započatou hodinu.

Asistovaný styk ve všední den: 400,- Kč za hodinu

Asistovaný styk o víkendu a ve státní svátek: 500,- Kč za hodinu

Zpráva o asistovaném styku: 350,- Kč za 1 stránku (zpráva z asistovaného styku v rozsahu 2-6 hodin má obvykle 1-3 stránky, záleží např. na četnosti interakcí)

Zpráva z asistovaného styku v jiném jazyce než ČJ

Můžeme předat kontakty na spolupracující překladatelské agentury, které respektují důvěrnost obsahu. 

Nejsme plátci DPH.

V některých případech se stává, že je domluven termín asistovaného styku nebo asistovaného předávání a druhý rodič se s dítětem na místo styku nebo předávání nedostaví. Přesto je třeba poplatek uhradit, v případě asistovaného předávání celý, tj. 600/800,- Kč (v ceně je i zpráva o průběhu situace), v případě asistovaného styku je třeba uhradit první hodinu styku, tj. 400/500,- Kč.

Pokud máte domluvenou úvodní konzultaci k AS/AP, případně jinou konzultaci  a změní se váš pracovní nebo osobní program, je samozřejmě možné se přeobjednat. Pokud schůzku zrušíte později než 24 hodin před jejím uskutečněním, bude vám účtován stornopoplatek ve výši 50%.